CURSUS OVER HADJ EN UMRAH

Na het uitspreken van de niya dat je de Hadj dit jaar wilt verrichten is het de bedoeling dat je je zo goed mogelijk probeert voor te bereiden.

Eén van de voorwaarden om de Hadj te doen slagen. Is het hebben van voldoende kennis omtrent de verplichte, aanbevolen, ongewenste en verboden handelingen tijdens de Hadj.

Wij als Ibn Ghaldoun Travel proberen hier ons steentje aan bij te dragen. Dit doen we doormiddel van het geven cursussen. Tijdens deze cursus ligt de nadruk op de voorbereiding van de Hadj en Umrah. Echter kan je deze cursus ook volgen om alleen maar kennis op te doen! Deze cursussen zijn gratis en vrijblijvend. Wij hopen dat Allah swt ons hiervoor beloond in het heden en hiernamaals.

Aanmelden voor deze cursus gaat via het contactformulier. Waarna je een bevestigingsemail ontvangt. Voor elke cursus is er beperkt plek.

Op de pagina hebben we een gids voor Umrah en Hadj voor jou ter beschikking gesteld. In deze gids voor de Hadj en Umrah treft u informatie en aanwijzingen aan ten aanzien van de belangrijkste Hadj aangelegenheden.
Het is waarschijnlijk dat er na het lezen van deze gids nog vragen onbeantwoord blijven en ook is het niet zo dat na het lezen en bestuderen van deze gids de hadj zonder meer zonder begeleiding kan worden ondernomen.

Het verdient daarom de aanbeveling om zowel tijdens de voorbereiding op, als het verrichten van de Hadj aandacht te schenken aan de aanwijzingen van deskundigen.

Tenslotte wensen wij alle bedevaartgangers een geslaagde en gezegende Hadj toe.